De vrees voor onnoodige krankzinnigverklaring

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1923;67:1689