De verdeeling van suiker, chloor en rest-stikstof in het bloed

Onderzoek
Koopman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:518