De te volgen gedragslijn bij traumatische verscheuring van de urethra

Onderzoek
Scheffelaar Klots, Th.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:418-9