De stromuhr van Ludwig en de koortstheorie van Hueter

Onderzoek
Berns, A.W.C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1877;21:49-11