De Storm van Leeuwen/Magnus-prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1654

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie looft eenmaal per 4 jaar een prijs uit als stimulans en als blijk van waardering voor bijzonder verdienstelijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische neurofysiologie. Deze prijs zal in februari 1992 voor het eerst worden uitgereikt. Kandidaten voor de prijs kunnen worden aangemeld bij de secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie, dr.A.W.de Weerd, afdeling Klinische Neurofysiologie, Westeinde Ziekenhuis, Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag, vóór 1 november 1991. Op dit adres kunnen eveneens inlichtingen worden ingewonnen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties