De sterfte der kinderen in de drie eerste jaren des levens te Amsterdam, in de jaren 1850-1859

Israëls, A.H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1862;6:289-99