De sterfte bij de gehuwde en de ongehuwde vrouwen in den middelbaren leeftijd te Rotterdam

Perspectief
Sanders, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:2194