De simpele uitvoerder

Pieter van Eijsden
Pieter van Eijsden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1614

De diepte-elektroden die we gebruiken voor de behandeling van bewegingsstoornissen (D3838,D3758), gebruiken we ook voor de diagnostiek bij epilepsiechirurgie. We vragen daarbij veel van patiënten, want na de implantie moeten we epileptische aanvallen uitlokken om te achterhalen waar die dan beginnen. Patiënten kunnen daarom soms wel drie weken hun bed niet verlaten.

Onlangs hadden we een patiënte die dit onderzoek moest ondergaan, maar op haar boerenbedrijf gekoloniseerd was met MRSA. Dan gaat een complex MRSA-protocol in werking. Dat maakt onderscheid tussen de intramurale en de extramurale setting, wat kan leiden tot vreemde situaties, tegengestelde adviezen en irritatie, zoals duidelijk wordt uit een artikel over MRSA in de thuiszorg (D3588). Voor een gewone dokter is dat onderscheid moeilijk te begrijpen. Het betekent bij onze patiënte dat zij bij polibezoek zonder bijzondere maatregelen mag binnenlopen, maar dat we op de afdeling een astronautenpak moeten aantrekken om haar te spreken. Ondertussen loopt haar eveneens MRSA-positieve man 3 weken lang in en uit en slaat hij op de gang de dokters joviaal op de rug. Elke keer als ik bij onze patiënte binnenloop begint ze er weer over: ‘ik ben niet vies’ of ‘wij boeren doen belangrijk werk’. Andere ongemakken voor haar zijn dat ze als laatste geopereerd moet worden, omdat de kamer de rest van de dag ‘vies’ is, en dat ze niet mag overnachten op de verkoever, omdat ze in een afgesloten kamer moet liggen. Ze moet dus naar de IC en daar is vaak plaatsgebrek. Uitstekende redenen om op het laatste moment af te vallen voor een operatie, zoals ook is gebeurd.

Het lukt in Nederland redelijk om de resistente bacteriën buiten de deur te houden. Misschien is het maar goed dat een neurochirurg op het terrein van infectiepreventie niet meer is dan een simpele uitvoerder, die dit niet hoeft te begrijpen. Ik betwijfel zelfs of ik het correct heb weergeven in dit redactioneel. Toch stel ik de vraag: is deze omgang met bacteriële resistentie nou rationeel, rechtvaardig en proportioneel?

Auteursinformatie

p.vaneijsden@ntvg.nl

Contact (p.vaneijsden@ntvg.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties