De scarlatina-epidemie in Zeeland, in 1857, 1858 en 1859. Verslag uitgebragt in de vereeniging van Genees- en Heelkundigen in Zeeland, namens de Commissie van Epidemische Constitutie aldaar

Media
Coronel, S.Sr.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1860;4:526-7