De Rotterdamse Heelkundige Vereniging 'In Sociorum Salutem' 150 jaar

G.E. van Zanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:613-5

‘De Heelkundige Vereeniging “In Sociorum Salutem” is den 27en September 1840 door studenten van de voormalige Clinische School opgericht. De “clinisten” De Jong, De Waal, Heerseman, Broedelet, Nimmo en De Lange waren de oprichters, het ledental bedroeg aanvankelijk acht en alleen leden of oud-leden van den Senaat der studenten konden lid van het gezelschap worden. “Sociorum” was oorspronkelijk een soort dispuutgezelschap; de wetenschappelijke werkzaamheden bestonden in het houden van lezingen, daarover uit te brengen critiek, het verdedigen van stellingen en het stellen van vragen; de bijeenkomsten werden bij de leden aan huis gehouden. Naast het stillen van hun wetenschappelijken honger lieten de leden in hun bijeenkomsten ook het gezellige element tot zijn volle recht komen. “De fideliteit, die hierdoor ontstond, heeft de kiem gelegd tot de levensvatbaarheid van de vereeniging”, merkt de schrijver van een historisch overzicht bij het 50-jarig bestaan op’, aldus dr.P.H.Kramer, arts te Rotterdam, lid van deze…

Auteursinformatie

Dr.G.E.van Zanen, kinderarts, Adrianalaan 66, 3053 WE Rotterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties