De rol van sportgeneeskunde in ‘public health’

Robert-Jan de Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B970

artikel

De enorme rijkdommen in Qatar hebben een keerzijde: ze zorgen ook voor een verminderde noodzaak om te bewegen. Overgewicht komt hier bij ongeveer drie kwart van de volwassenen voor en we zien veel gerelateerde aandoeningen, zoals hypertensie, diabetes, hart- en vaatziekten en artrose. De enorme drukte op de autowegen is tekenend. Dagelijks ga ik met een groepje sportartsen op de fiets naar Aspetar. Tijdens dit ritje word je met veel verbazing nagekeken en wordt er met veel enthousiasme geclaxonneerd. We zijn een rijdende attractie; de fiets is geen gebruikelijk vervoersmiddel in Qatar.

Ook rondom Aspetar zijn er situaties die de bewegingsarmoede in de hand werken. Zo is er sinds kort een drive-inapotheek. Ook maken patiënten voor hun poliklinische bezoek gebruik van het zogenoemde valetparking. Zo hoeven ze niet meer het stuk van enkele tientallen meters van het parkeerterrein naar Aspetar te voet af te leggen.

Het ziekenhuis moet enerzijds de Arabieren dus zo goed mogelijk van alle gemakken bedienen. Anderzijds worden vanuit Aspetar verschillende initiatieven ondernomen om de bevolking meer te laten bewegen. Een eenvoudig voorbeeld is het invoeren van sportdagen voor zowel de jeugd als de volwassenen. Een ander initiatief is de organisatie van de ‘Torch-run’, waarbij deelnemers meer dan 1300 treden van het indrukwekkende hotel Torch van 300 meter hoog moeten beklimmen. De sportartsen vanuit Aspetar verzorgen de sportmedische begeleiding van deze evenementen en dragen zo bij aan een gezonde manier van bewegen.

Een plan dat bij het grote publiek aanslaat is het ‘step into health’-programma, waaraan ruim 17.000 inwoners van Qatar meedoen. De deelnemers worden gestimuleerd om dagelijks minimaal 10.000 stappen te wandelen. Dit kan worden geregistreerd met een gratis toegestuurde pedometer. Ook is er een gratis medisch onderzoek. Via internet kunnen de deelnemers hun gegevens uploaden en via dit systeem kunnen bijvoorbeeld de BMI en het gewicht in de loop van de tijd worden gevolgd. Georganiseerde wandelroutes in winkelcentra (‘mall walking’) zijn een groot succes, waarbij gretig gebruik wordt gemaakt van een beloningssysteem. Degene met de meeste stappen kan ironisch genoeg een iPad verdienen, zodat de winnaar weer lui op de bank achter een scherm kan plaatsnemen.

In Nederland richten sommige sportmedische instellingen zich momenteel met name op revalidatie van chronisch zieken, zoals patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en oncologische aandoeningen. Dit is effectief gebleken in studieverband en wordt al met succes toegepast. Preventieve beweegprogramma’s, zoals die in Qatar zijn georganiseerd, worden in Nederland niet op grote schaal verzorgd in samenwerking met sportartsen. In verschillende Europese landen zijn beweegprogramma’s met effect geïmplementeerd die op kleine schaal ook al kosteneffectief bleken te zijn. Er liggen op dit gebied dus wel degelijk kansen om de welvaartsziekten tegen te gaan, maar hiervoor zal dan wel een investering moeten worden gedaan.

Ook interessant

Reacties