De proef van Heller op bloedkleurstof in de urine

Onderzoek
Bergh, Hijmans van den
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1898;42:858