De prevalentie van op volwassen leeftijd beginnend asthma bronchiale

Nieuws
J. Geerling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1399

Er is weinig bekend over de prevalentie van piepende ademhaling bij volwassenen. Bodner et al. hebben getracht hierin een nader inzicht te krijgen.1 In 1964 voerden zij een onderzoek uit naar de prevalentie van CARA bij een ongeselecteerde groep van 2511 toen 10-14-jarige kinderen.

In 1995 trachtten zij de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties