De perimesencefale bloeding: een goedaardige subarachnoïdale bloeding

Klinische praktijk
G.J.E. Rinkel
E.F.M. Wijdicks
J. van Gijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1537-8

Dames en Heren,

Een spontane subarachnoïdale bloeding is een ernstige aandoening, die in een huisartspraktijk gemiddeld eens in de 4 jaar voorkomt (ongeveer 10 gevallen per 100.000 inwoners per jaar).1 Een derde van de patiënten overlijdt of blijft gehandicapt als direct gevolg van de bloeding, en van de overige patiënten krijgt de helft tijdens het verblijf in het ziekenhuis een complicatie die de dood of ernstige invaliditeit tot gevolg heeft.2 De belangrijkste complicaties zijn een recidiefbloeding, een herseninfarct en hydrocefalus. De prognose voor patiënten met een subarachnoïdale bloeding is dus vaak somber. Er is echter onder hen een aparte groep patiënten bij wie altijd een goed herstel voorspeld kan worden.

Patiënt A is een 55-jarige lasser. Op een nacht voelt hij tijdens mictie plotseling een knap in het hoofd, meteen gevolgd door heftige hoofdpijn. Omdat de pijn gedurende die nacht niet afzakt, bezoekt hij de volgende ochtend de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Neurologie, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

Dr.G.J.E.Rinkel, dr.E.F.M.Wijdicks en prof.dr.J.van Gijn, neurologen.

Contact dr.G.J.E.Rinkel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties