De patiënt kiest: werkbaar en effectief
Open

Onderzoek
30-01-2009
Peep F.M. Stalmeier, Julia J. van Tol-Geerdink, Emile N.J.Th. van Lin, Erik Schimmel, Henk Huizenga, Willem A.J. van Daal en Jan Willem Leer

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Radiotherapie, Nijmegen.

Dr. P.F.M. Stalmeier, natuurkundige-cognitief psycholoog (tevens: afd. Epidemiologie, Biostatistiek en Health Technology Assessment); dr. J.J. van Tol-Geerdink, bioloog; dr. E.N.J.Th. van Lin, prof.dr. W.A.J. van Daal en prof.dr. J.W. Leer, radiotherapeuten; dr. H. Huizenga, natuurkundige.

Arnhems Radiotherapeutisch Instituut, Arnhem.

Dr. E. Schimmel, radiotherapeut.

Contactpersoon: dr. P.F.M. Stalmeier (p.stalmeier@mta.umcn.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Stalmeier en Van Tol-Geerdink ontvingen financiële ondersteuning van KWF Kankerbestrijding (project KUN 2001-2379, KUN 2005-3457), waarmee het project is uitgevoerd.
Aanvaard op 19 mei 2008