De ooit ingedaalde, maar weer opgestegen testikel; opereren

Klinische praktijk
L.M. Blok
D.C. Aronson
C.G.M. Moorman-Voestermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1641-2

Dames en Heren,

In het verleden was het aantal in Nederland verrichte orchidopexieën groter dan de frequentie van niet ingedaalde testikels zou doen vermoeden.1 Naar aanleiding hiervan werd in 1985 de testisregistratiekaart ingevoerd en werd op de consultatiebureaus het belang van de registratie van al dan niet ingedaalde testes benadrukt. In het algemeen gaat men ervan uit dat een eenmaal in het scrotum gevoelde testikel voorgoed ingedaald is.1-3 Dit benadrukt dan ook het belang van een vroege registratie kort na de geboorte, want na het 1e jaar kan de testis bij perioden niet in het scrotum palpabel zijn. Dit zou dan berusten op retractiliteit van de testis, waarvoor geen behandeling nodig is. De gedachte was dat door goede testisregistratie onnodige operaties voorkomen konden worden.2-5

Wanneer de vroegere gegevens van patiënten met 1 of 2 niet ingedaalde testes worden nagetrokken, rijst echter de vraag of het wel altijd…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Emma Kinderziekenhuishet Kinder AMC, afd. Kinderchirurgie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.L.M.Blok; dr.D.C.Aronson, chirurg; mw.C.G.M.Moorman-Voestermans, kinderchirurg.

Contact dr.D.C.Aronson

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties