De onschadelijkheid van het stikstofoxydule en de mogelijkheid om met dat gas gedurende langen tijd anaesthesie te weeg te brengen

Onderzoek
Koster, W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1879;23:55-6