De onderhoudsdosering van neuroleptica

Opinie
P.J. Stolk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1158-9

Zie ook het artikel op bl. 1156.

De behandeling van schizofrenie vergt doorgaans het toedienen van neuroleptica voor onbepaalde duur.1 De gedachte dat men, nadat de psychose medicamenteus was hersteld, door middel van psychotherapie een terugval zou kunnen voorkomen, is een ijdele hoop gebleken. Wel kan ongeveer 20 van de patiënten zonder medicatie goed blijven functioneren, maar helaas beschikken wij niet over criteria om hen vooraf te identificeren.23 Om het risico van een psychose te verkleinen, is dus het voortzetten van de neuroleptische medicatie noodzakelijk.4 Dat wil niet zeggen dat andere factoren zonder belang zijn. Voorlichting en steun aan het gezin, met als doel spanningen rond de patiënt tegen te gaan, blijken de kans op recidief te verkleinen; elders in dit nummer wordt daarop nader ingegaan.5 Bovendien kan de dosering van de neuroleptica door een dergelijke begeleiding worden verlaagd.6 Maar de medicatie blijft ook…

Auteursinformatie

P.J.Stolk, zenuwarts, Oude Haagweg 377, 2552 GB 's-Gravenhage.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties