De nieuwe Pharmacopoea Nederlandica, Editio tertia, 1889

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1889;33:671-81