De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn ‘Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en somatoforme stoornissen’

Klinische praktijk
Christina M. van der Feltz-Cornelis
Jan A. Swinkels
A.H. (Nettie) Blankenstein
Rob Hoedeman
Emile J.W. Keuter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A1244
Abstract

Samenvatting

De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn ‘Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) en somatoforme stoornissen’ beveelt een benadering aan met ziektemanagement gebaseerd op 3 hoofdlijnen: (a) het hanteren van patiëntprofielen, waarbij het risico op iatrogene schade en chroniciteit wordt ingeschat; (b) het hanteren van een ‘stepped care’-benadering, waarbij de patiënt instapt op een niveau passend bij diens profiel; en (c) het optreden van de huisarts, en in ernstige gevallen van de medisch specialist of psychiater, als casemanager die de zorgconsumptie kanaliseert. Patiënten met het zogenoemde lichte profiel dienen behandeld te worden door de huisarts met een tweesporenbeleid en psycho-educatie. Bij het matig ernstige profiel compliceert gelijktijdige depressie, angststoornis of lichamelijke ziekte het beeld; bij behandeling daarvan is de prognose gunstig. Het ernstige profiel betreft patiënten met een somatoforme stoornis van lange duur, die al medische ingrepen hebben ondergaan en verstoorde behandelrelaties hebben. Bij hen staat beperken van iatrogene schade op de voorgrond. Implementatie van deze richtlijn vereist het toegankelijk maken van zorg voor deze patiënten.

Auteursinformatie

Trimbos Instituut, Utrecht.

Prof.dr. C.M. van der Feltz-Cornelis, psychiater-epidemioloog (tevens Universiteit van Tilburg en GGZ Breburg, Tilburg); prof.dr. J.A. Swinkels, psychiater.

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Dr. A.H. Blankenstein, huisarts-onderzoeker.

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfskunde, Utrecht.

Dr. R. Hoedeman, bedrijfsarts.

Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Utrecht.

Drs. E.J.W. Keuter, neuroloog.

Contact prof.dr. C.M. van der Feltz-Cornelis (cfeltz@trimbos.nl)

Verantwoording

De multidisciplinaire richtlijn ‘SOLK en somatoforme stoornissen’ is tot stand gekomen door de inzet van de leden van de werkgroep ‘Somatoforme klachten en stoornissen’ en de adviseurs van het Trimbos instituut en CBO.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 september 2009

Richtlijn somatoforme klachten is stap in goede richting

Ook interessant

Reacties