De moeilijkheden met de rijskverzekeringsbank

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1925;69:2734-6