De mens als speelgoed.

Media
R.H. van den Hoofdakker
P.J. Stolk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2594

R.H.van den Hoofdakker, De mens als speelgoed. 192 bl. Bohn Stafleu Van Loghum, HoutenKosmos-Z&K, Utrecht 1995. ISBN 90-313-1914-7. Prijs: ingen. ƒ 34,90.

Van den Hoofdakker was een van de eersten in ons land die oog had voor de betekenis van de neurotransmissie in de psychiatrie. Hij is daarmee een grondlegger van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties