‘Je moet het telkens opnieuw vertellen’

De macht van de KNMG

Joost Zaat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3268

Het is niet vanzelfsprekend dat artsenorganisaties in het huidige tijdsgewricht nog iets in de melk te brokkelen hebben. Waren 50 jaar geleden artsen nog min of meer de belangrijkste spelers op het veld van de geneeskunde en zorg, nu acteren ze op een steeds voller speelveld. Dat veld wordt bepaald door geld en belangen, maar zeker ook door opvattingen over ethiek, juridische problemen, kwaliteit, opleiding én over de gewenste richting van de zorg. Hoe speelde en speelt de KNMG daarbij een rol? Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter van 2009-2012, en Theo van Berkestijn, secretaris van 1984-1997, vertellen in een druk café

Ook interessant

Reacties