De lezers van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Open

Onderzoek
25-02-1993
E.W. Lagerwij

Om het bereik, de leesfrequentie en de waardering van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vast te stellen, werd een telefonische enquête uitgevoerd bij een steekproef van specialisten, huisartsen, basisartsen en apothekers in Nederland. De respons bedroeg 81,5 (n = 1515). Van de respondenten ontving 94 het Tijdschrift, en twee derde las het wekelijks. Acht van de 10 bewaarden het Tijdschrift, 5 zelfs alle jaargangen. De leesfrequentie liep tussen de rubrieken sterk uiteen. Van degenen die het Tijdschrift ooit leest, leest 74 de klinische les en 6 de oorspronkelijk stukken altijd of vaak. Hoewel het door toenemende specialisatie (in de breedte en in de diepte) steeds moelijker wordt om iedere lezer van dienst te zijn, was de waardering voor de artikelen groot.