De kosten-effectiviteit van verlaging van het cholesterolgehalte met simvastatine en colestyramine

Onderzoek
L.L. Martens
F.F.H. Rutten
J.L.P. Kuijpens
J. Winter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:655-9
Abstract

Samenvatting

Met behulp van een model van de kosten en effecten van cholesterolverlaging in de preventie van coronaire hartziekten werd een schatting gemaakt van de kosten-effectiviteit van colestyramine en simvastatine. De kosten per met colestyramine gewonnen levensjaar zijn enige malen zo groot als die met simvastatine en verhouden zich ongunstig t.o.v. die van andere in Nederland geëvalueerde gezondheidszorgvoorzieningen.

De kosten per gewonnen levensjaar van cholesterolverlaging met simvastatine bij mannen kunnen acceptabel zijn, mits de therapie op jonge leeftijd begonnen wordt. Bij serumcholesterolwaarden van 6,5-8 mmoll zal de behandeling op zijn minst beperkt moeten worden tot mannen met hypertensie of diabetes, terwijl een verdere beperking tot mannen met hypertensie èn diabetes de kosten-effectiviteit zeer ten goede komt.

Alhoewel voor vrouwen de kosten per gewonnen levensjaar minder afhankelijk zijn van de leeftijd waarop met cholesterolverlaging begonnen wordt, neemt de winst in verwachte levensduur af naarmate men op latere leeftijd tot behandeling overgaat. Cholesterolverlagende therapie met simvastatine bij vrouwen lijkt, gezien de gerapporteerde kosten per gewonnen levensjaar, alleen aangewezen in geval van diabetes mellitus of van zeer sterk verhoogde serumcholesterolwaarden.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut voor Medische Technology Assessment, Rotterdam.

Drs.L.L.Martens, gezondheidswetenschapper; prof.dr.F.F.H.Rutten, econoom.

GGD regio Geldrop-Valkenswaard, Valkenswaard.

J.L.P.Kuijpens.

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Economie van de Gezondheidszorg, Maastricht.

Drs.J.Winter, econoom.

Contact L.L.Martens, Abt Associates Inc., 55 Wheeler Street, Cambridge MA 02138-1168, USA

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties