De klaring van evansblauw en albumine bij kinderen met nefrose

Onderzoek
Wyers, P.J.H. en Munster, P.J.J. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1962;106:255-60

Samenvatting

Lees volledig artikel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties