De invloed van ultraviolette en roode stralen op de huid

Onderzoek
Bovenkamp, G.J. van den
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1617-9