De invloed van HIV-infecties op de hulpvraag in een polikliniek voor geslachtsziekten

Onderzoek
C.J.M. Henquet
R.F.E. de Wit
W.A. van Vloten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1942-3
Abstract

Samenvatting

Voorlichting over de gevaren van HIV-infecties heeft een duidelijke invloed gehad op de prevalentie van gonorroe. De angst voor AIDS echter doet juist de vraag naar onderzoek op geslachtsziekten relatief toenemen. Daardoor loopt het aantal gediagnostiseerde gevallen van gonorroe niet parallel aan het totaal aantal consulten. Vanaf 1987 wordt per consult veel tijd en aandacht besteed aan voorlichting over HIV en over preventie van HIV-overdracht door ontmoediging van risicovol seksueel gedrag.

Dat op deze wijze de juiste doelgroep bereikt wordt, blijkt doordat van de patiënten met een positieve HIV-test in het Academisch Ziekenhuis Utrecht bijna de helft vóór 1987 bekend was in de polikliniek voor geslachtsziekten.

Aan de toenemende hulpvraag op het gebied van HIV-problematiek in de komende jaren zal met name door de geslachtsziekten-poliklinieken tegemoet worden gekomen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

C.J.M.Henquet, assistent-geneeskundige; dr.R.F.E.de Wit en prof.dr.

W.A.van Vloten, dermatologen.

Contact C.J.M.Henquet

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties