De invloed van het tabakrooken op den bloeddruk

Onderzoek
Wolffensperger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1914;58:2286-7