De invloed van den dunnen darm op bilirubine

Onderzoek
Staal, J.Ph.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:1729