De invloed van [alpha]-dinitrophenol op de stroomsnelheid van het bloed

Onderzoek
Kits van Waveren, R.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:4477