De invloed der zenuwen op de ontsteking, proefondervindelijk getoetst

Media
Snellen, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1857;1:582-3