De invloed der intensieve behandeling van lues congenita op de geestelijke ontwikkeling

Onderzoek
Bruin, M. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:3412-3