De insnoeringen van Smidt-Lantermann

Onderzoek
Gelderen, Chr. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1599