De huisarts ziet steeds vaker scabiës

Microscopisch beeld van scabiës.
Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5053
Nieuws in beeld
Jaarlijks aantal consulten voor scabiës bij Nederlandse huisarts
Nieuws in beeld | Jaarlijks aantal consulten voor scabiës bij Nederlandse huisarts

Het aantal consulten voor scabiës bij de huisarts is sinds 2011 vervijfvoudigd. Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Een verklaring voor deze trend ontbreekt vooralsnog, zegt Babette van Deursen, onderzoeker bij GGD Rotterdam-Rijnmond. ‘Vooral in de laatste weken van 2021 was de toename sterk. Deze stijging is…

Persisterende jeuk? Denk aan scabiës
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties