De 'Hoorn-studie'

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1422

In het kader van de ‘Hoorn-studie’ hebben De Jager et al. onderzocht in hoeverre endotheeldisfunctie en laaggradige infectie een verklaring vormen voor de verhoogde frequentie van hart- en vaatziekten bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). De aanwezigheid van een laaggradige infectie werd afgemeten aan de concentraties van C-reactieve…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties