De grondslagen voor het berekenen en beoordelen der rechtmatigheid van het geneeskundig honorarium

Posthuma, L.L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:2131-2