De gewrichtsresectiën na geschoten wonden, hunne geschiedenis, statistiek en resultaten

Onderzoek
Korteweg, J.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1880;24:224-5