De gevaren van fenacetine en andere analgetica

Klinische praktijk
Meer, J. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:1651-5