De frequentie van enkele veelvuldig uitgevoerde operaties in Nederland, Canada, de Verenigde Staten en Engeland en Wales

Hoogendoorn, D.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1979;123:313-7