De erosies en de carcinomateuse veranderingen van de portio vaginalis uteri

Onderzoek
Mey jr., G.H. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1878;22:375-7