De dokter en de zelfgekozen dood
Open

Redactioneel
25-06-2020
Joeri Tijdink en Bert Keizer

Voor u ligt het dubbeldikke zomernummer over het zelfgekozen levenseinde. Het debat over dit onderwerp zal nooit worden afgerond. Het viel ons dan ook niet moeilijk om collega’s te vinden die een bijdrage wilden leveren. We hebben in dit nummer onderscheid gemaakt tussen twee soorten zelfgekozen dood: suïcide en euthanasie.

Over suïcide bestaat nauwelijks discussie; elke suïcide is er een te veel. Euthanasie daarentegen vormt steeds weer aanleiding tot meningsverschillen. Na een aarzelend begin vanaf 1975 heeft de Nederlandse euthanasiepraktijk zich op verrassende wijze ontwikkeld. Aanvankelijk ging het om enkele gevallen per jaar, nu zijn dat er zo’n 6000.

Naast deze kwantitatieve groei was ...