De complementbindingsreactie bij Echinococcose van mensch en dier

Media
Hoeden, J. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1111