De cliniek van het hersenabsces (van neurologisch standpunt uit bezien)

Klinische praktijk
Stenvers, H.W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1934;78:2736-49