De clinicus, onderzoeker en leermeester Abraham Albert Hijmans van den Bergh (1869-1943)

Perspectief
J.H. Pannekoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1982-7

‘Brilliant internist, teacher, clinician and investigator, who introduced chemistry in the study of internal pathology in Holland’, zo begint Hindle S. Hess haar essay over Hijmans van den Bergh. Verderop zegt zij: ‘As a teacher Hijmans use of language was unparalleled’.1 Haneveld roemt dezelfde zeldzame combinatie van verworvenheden; Hijmans van den Bergh was een uitmuntend onderzoeker, een briljant docent en een groot clinicus. Hij typeert hem treffend als ‘de grote meester aan het ziekbed’.2 Zijn naam is blijvend verbonden aan de Hijmans van den Bergh-penning (figuur 1) die eens in de 5 jaar door de Nederlandsche Internisten Vereeniging wordt uitgereikt aan een verdienstelijk Nederlands internist.

De kennis over zijn leven en zijn wetenschappelijk werk is echter weinig verbreid. Dit is onder meer toe te schrijven aan het feit dat hij stierf in een tijd dat weinig aandacht aan zijn heengaan kon worden besteed en dat wat toen over…

Auteursinformatie

J.H.Pannekoek, internist, H.M.van Randwijksingel 1, 4205 JR Gorinchem.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties