De chirurgische behandeling van afsluiting van kransslagaderen. Voorlopige mededeling

Onderzoek
Moulijn, A.C. en Kuypers, P.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:51-5