De bundel Mondheelkunde voor arts en tandarts

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2174

Zojuist is bij de uitgever van het Tijdschrift, de firma Bohn, Scheltema & Holkema, de uitgave Mondheelkunde voor arts en tandarts verschenen. Het is een bundeling van artikelen over tand- en mondheelkundige onderwerpen die in de laatste jaren in dit tijdschrift zijn verschenen, aangevuld met enkele speciaal voor dit boek geschreven bijdragen voorzien van illustraties in kleur.

De aanleiding voor het samenstellen van deze bundel is de vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek, de diagnostiek en de behandeling van aandoeningen in en rondom de mondholte. De mondholte was lange tijd een ‘niemandsland’: voor de arts was het de entree naar de tonsillen, de tandarts richtte zijn aandacht vooral op de behandeling van cariës. Ook thans is het specialisme mondheelkunde aan de meeste medische faculteiten nog niet als zelfstandig onderdeel in het medisch curriculum opgenomen.

Prof.dr.W.A.M.van der Kwast, kaakchirurg te Amsterdam, en drs.A.W.Carlée, tandarts te Amsterdam, hebben op verzoek van de redactie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties