De betrekkelijke waarde van markers bij het cervixcarcinoom

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1455

In een prospectief onderzoek bij 92 opeenvolgende patiënten met recentelijk vastgesteld plaveiselcelcarcinoom van de cervix analyseerden Gaarenstroom et al. de prognostische betekenis van een aantal nieuwe tumormarkers in het bloed, namelijk plaveiselcelcarcinoomantigeen (SCC-antigeen), Cyfra-21-1 (waarmee brokstukken van cytokeratine 19 kunnen worden bepaald) en weefselpolypeptide-antigeen (TPA). Het bleek niet mogelijk om…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties