De betekenis van persoonlijkheid en conflictsituaties voor het ontstaan, het beloop en de behandeling van multiple sclerose

Media
Groen, J.J., Prick, J.J.G. en Bastiaans, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:447