De betekenis van ingezonden brieven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1997/'98
Open

Onderzoek
18-03-2001
S. Mahesh, M. Kabos, H.C. Walvoort en A.J.P.M. Overbeke

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Postbus 75.971, 1070 AZ Amsterdam.
S.Mahesh, arts-stagiair (thans: assistent-geneeskundige, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Plastische Chirurgie, Amsterdam); drs.M. Kabos, bureauredacteur; dr.H.C.Walvoort, wetenschappelijk eindredacteur; prof.dr.A.J.P.M.Overbeke, uitvoerend hoofdredacteur.
Correspondentieadres: drs.M.Kabos (kabos@ntvg.nl).